Blog$show=/search

เลือกจากคีย์เวิร์ดหรือกด "ค้นหา" จากเมนูหลัก

PWK Translation คัดลือกบทความน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา การแปล การเขียน เทคนิคการเรียนภาษา ฯลฯ

รับแปลเอกสาร ภาษาฝรั่งเศส เป็นไทย ไทยเป็นฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษและอื่นๆ

รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ


ทำไมการแปลภาษาฝรั่งเศสจึงมีความสำคัญ?

แน่นอนภาษาที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลกคือภาษาอังกฤษ แต่เรามิอาจปฎิเสธได้เลยว่าภาษาที่อันดับต้นๆที่สำคัญรองลงมา หนึ่งในนั้นคือภาษาฝรั่งเศส ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรป แอฟริกา และบางส่วนในทวีปอเมริกา และหมู่เกาะในโอเชียเนียและดินแดนโพ้นทะเล (DOM-TOM) ซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสในอดีต เช่น ประเทศ นิว คาลีโดเนีย(New Caledonia) เป้นต้น

ภาษาฝรั่งเศสยังเป็นหนึ่งใน 6 ภาษาทางการของสหประชาชาติ(United Nations) อีกด้วย และยังมีบทบาทและอิทธิพล ในเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ ปรัชญา แนวคิด การศึกษาต่อโลกอีกด้วย เนื่องจากความเฟื่องฟูด้านศิลปะ วิทยาการ ของฝรั่งเศสในอดีต และช่วงล่าอาณานิคม ส่งผลให้ภาษาฝรั่งเศสขยายอิทธิพลไปทั่วโลก และถือเป็นแหล่งกำเนิดของบุคคลสำคัญต่างๆ และมรดกสำคัญของโลกอีกด้วย อาทิ แนวคิดทางปรัชญาด้านการปกครองและกฎหมายโดย Jean-Jacques Rousseau  การแพทย์ Louise PASTEUR ศิลปินของโลกในอดีตที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส อาทิ Monet Manet หรือ Leonard DA Vinci หรือวัฒนธรรมฝรั่งเศสซึ่งได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย อาทิ อาหารฝรั่งเศส ไวน์ เนยแข็ง แฟชั่น แบรนด์ดังอย่าง CHANEL, DIOR เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าภาษา วัฒนธรรมฝรั่งเศส อาจจะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนไทย ในยุคที่เราได้มีโอกาสในการติดต่อสื่อสาร ไปมาหาสู่ระหว่างประเทศกันได้โดยง่าย ดังนั้นถือเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ ศึกษา ภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม หรือแปลภาษาเพื่อติดต่อทำธุรกิจ การค้า การเจรจา กิจกรรมในประเทศฝรั่งเศส หรือ ที่เกี่ยวกับคนฝรั่งเศส


ทาง PWK Translation ขอนำเสนอบริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย และรับแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส หรือรับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ในราคาสุดพิเศษ เข้าถึงได้โดยทุกชนชั้น พร้อมรับประกันคุณภาพของงานแปล  โดยทีมงานนักแปลภาษาฝรั่งเศสมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการแปลและการใช้ภาษาในวิชาชีพ โดยรับแปลงาน รับแปลเอกสารทุกชนิด ทั้งแบบทั่วไปและเฉพาะด้าน


บริการรับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเหมาะกับใคร?

บริการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย / ไทยเป็นฝรั่งเศสนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ติดต่อกับประเทศฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสหรือชาติอื่นๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ(ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส) หรือมีธุรกรรม สัญญา การเจรจา หรือกิจกรรมในประเทศดังกล่าว โดยมีเหตุจำเป็นต้องติดต่อทางราชการ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต แปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า และเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาภาษาฝรั่งเศสและการแปล รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการตัวช่วยในการเรียน การศึกษาต่อที่ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส การสมัครงานในองค์กรฝรั่งเศส และที่สำคัญบริการแปลภาษาฝรั่งเศสนี้ยังเหมาะกับทุกกลุ่มธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโต โดยทีมงานนักแปลเฉพาะด้านของเรา ทำให้เราสามารถช่วยท่านได้ อาทิ การแปลคู่มือต่างๆ รายงาน เอกสารสำคัญ หนังสือสัญญาต่างๆ ที่เป็นภาษาฝรั่งเศส จากบรรษัทข้ามชาติหรือองค์กรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส


รับแปลภาษาฝรั่งเศสสำหรับเอกสารทุกประเภท (ฝรั่งเศส-ไทย-อังกฤษ)

  • รับแปลภาษาฝรั่งเศสเอกสารราชการทุกประเภท เอกสารชนิดใดที่ออกจากหน่วยงานราชการทั้งจากหน่วยงานไทย หรือหน่วยงานฝรั่งเศส เราสามารถแปลเอกสารเหล่านั้นให้คุณได้ เพื่อให้คุณนำไปยื่นเอกสาร ติดต่อราชการสำหรับทุกจุดประสงค์ได้ทันที
  • รับแปลภาษาฝรั่งเศสเอกสารเฉพาะทาง - ตามกลุ่มธุรกิจ อาทิ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม กฏหมาย สัญญา หนังสือซื้อขาย เช่าซื้อ ธุรกรรม สิทธิบัตร รับแปลคู่มือการใช้งาน วิธีใช้ สลาก เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี รายงานการประชุม โดยมุ่งเน้นการใช้คำเฉพาะ (Technical terms) อย่างถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมประทับตรา
  • รับแปลภาษาฝรั่งเศสเอกสารทางวิชาการ บทวิจัย(Research)  บทคัดย่อ(Abstract) รายงาน(Report) ตรวจแก้วิทยานิพนธ์(Thesis&Dissertation) หนังสือเรียน(Textbook) แปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสด้านการศึกษาต่อ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ แปลข่าวต่างประเทศ(Journal) 
  • รับแปลภาษาฝรั่งเศสจากสื่อต่างๆ ข่าว หนังสือพิมพ์ โฆษณา แผ่นพับ แคตาล็อก เว็บไซต์
  • รับแปลภาษาฝรั่งเศสประเภทจดหมาย อีเมลล์ติดต่อกับต่างชาติ เอกสารที่เกี่ยวกับการแต่งงาน สมรส กับชาวต่างชาติ
  • รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสประเภทอื่นๆ ทุกประเภท

COMMENTS

$show=/search

การทำงาน ขายบทความสำเร็จรูป จดหมายแนะนำ จดหมายรับรอง จัดอันดับบริษัท แจกฟรี ชิงทุน ตำราเรียนฟรี ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์ส่วนตัว ทุนการศึกษา เทคนิคการเขียน เทคนิคเรียนภาษา นิวซีแลนด์ บทความการตลาด บทความการเรียนภาษา บทความน่าสนใจ บทความSEO ประวัติส่วนตัว ปรึกษาด้านเรียนต่อ ปรึกษาด้านสมัครงาน แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลฝรั่งเศสเป็นไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลเอกสาร ฝรั่งเศสเป็นไทย ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส รับเขียนบทความ รับเขียน Resume รับงานเขียนทุกประเภท รับแปล รับรองเอกสาร เรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อนอก เรียนต่อยุโรป เรียนต่ออังกฤษ เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาเมืองนอก เรียนภาษาอังกฤษ วีซ่า สัมภาษณ์งาน อังกฤษเป็นฝรั่งเศส เอกสารเรียนต่อ เอกสารสมัครงาน เอกสารสมัครเรียน australia Cover letter CV Education news in English Essay freebies ielts Instagram IVY League lettre de motivation LOR motivation lettter pantip personal statement PWKChannel PWKTranslation Resume resume tips service sop Statement of Purpose study plan TOEFL toeic top 100 universities 2015/2016 visa web content YouTube
ชื่อ

การทำงาน,3,ขายบทความสำเร็จรูป,1,จดหมายแนะนำ,2,จดหมายรับรอง,1,จัดอันดับบริษัท,1,แจกฟรี,1,ชิงทุน,2,ตำราเรียนฟรี,2,ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส,1,ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ,1,ติวเตอร์ส่วนตัว,2,ทุนการศึกษา,2,เทคนิคการเขียน,1,เทคนิคเรียนภาษา,15,นิวซีแลนด์,1,บทความการตลาด,1,บทความการเรียนภาษา,16,บทความน่าสนใจ,13,บทความSEO,2,ประวัติส่วนตัว,1,ปรึกษาด้านเรียนต่อ,1,ปรึกษาด้านสมัครงาน,1,แปลไทยเป็นฝรั่งเศส,2,แปลไทยเป็นอังกฤษ,2,แปลฝรั่งเศสเป็นไทย,1,แปลอังกฤษเป็นไทย,2,แปลเอกสาร,3,ฝรั่งเศสเป็นไทย,1,ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ,1,ภาษาฝรั่งเศส,1,รับเขียนบทความ,2,รับเขียน Resume,2,รับงานเขียนทุกประเภท,1,รับแปล,5,รับรองเอกสาร,1,เรียนต่อ,9,เรียนต่อต่างประเทศ,19,เรียนต่อนอก,4,เรียนต่อยุโรป,1,เรียนต่ออังกฤษ,1,เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส,1,เรียนภาษาเมืองนอก,1,เรียนภาษาอังกฤษ,18,วีซ่า,1,สัมภาษณ์งาน,1,อังกฤษเป็นฝรั่งเศส,1,เอกสารเรียนต่อ,8,เอกสารสมัครงาน,2,เอกสารสมัครเรียน,6,australia,1,Cover letter,2,CV,9,Education news in English,1,Essay,1,freebies,1,ielts,1,Instagram,3,IVY League,1,lettre de motivation,2,LOR,4,motivation lettter,2,pantip,1,personal statement,1,PWKChannel,1,PWKTranslation,4,Resume,4,resume tips,3,service,12,sop,6,Statement of Purpose,6,study plan,2,TOEFL,2,toeic,1,top 100 universities 2015/2016,1,visa,1,web content,1,YouTube,1,
ltr
item
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ: รับแปลเอกสาร ภาษาฝรั่งเศส เป็นไทย ไทยเป็นฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษและอื่นๆ
รับแปลเอกสาร ภาษาฝรั่งเศส เป็นไทย ไทยเป็นฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษและอื่นๆ
รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ
https://3.bp.blogspot.com/-4uHPs40oO5o/VZ960fownsI/AAAAAAAAIk0/pzaMX0nreaU/s1600/bannerFrench.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-4uHPs40oO5o/VZ960fownsI/AAAAAAAAIk0/pzaMX0nreaU/s72-c/bannerFrench.jpg
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ
https://www.pwktranslation.com/2015/07/frenchtranslationservice.html
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/2015/07/frenchtranslationservice.html
true
4345438866215970990
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy