Blog$show=/search

เลือกจากคีย์เวิร์ดหรือกด "ค้นหา" จากเมนูหลัก

PWK Translation คัดลือกบทความน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา การแปล การเขียน เทคนิคการเรียนภาษา ฯลฯ

ติวเตอร์ รับสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาได้ที่บ้าน

ติว เรียนภาษาฝรั่งเศส ติวเตอร์ฝรั่งเศสกรงเทพฯ ขอนแก่น เรียนพิเศษที่บ้าน


(ติวเตอร์) รับสอนพิเศษ  ภาษาฝรั่งเศส (บริการสอนในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น และ อื่นๆ)

โดยทีมติวเตอร์ภาษาขอนแก่น | รับสอนพิเศษ ติวสอบ ภาษาต่างประเทศ

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี? : ติวเตอร์ภาษาขอนแก่น ที่เรียนภาษาอังกฤษดีๆ รับสอนพิเศษ เรียนพิเศษ รับติว ติวเตอร์ ติวสอบ เตรียมสอบ GAT/PAT โควตา/รับตรง ม.ข. ม.ช. จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.ก. ม.ศ.ว. ม.อ. ฯลฯ ติวตัวต่อตัว กวดวิชา คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ เรียนพูด อ่าน เขียน ติวที่บ้าน สอนที่บ้าน เรียนที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่น กรุงเทพฯ อย่าลืม! มองหาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดีๆ นึกถึงเรา ติวเตอร์ภาษาขอนแก่น (บริการสอนในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น และ อื่นๆ)วิชา ภาษาฝรั่งเศส

วิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และในชีวิตประจำวัน โดยหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ที่่ติวเตอร์ภาษาขอนแก่นสอนจะเน้นความเข้าใจทางภาษา อ้างอิงหลักการ มากกว่าการท่องจำ ควบคู่การเรียนภาษาด้วยวิธีธรรมชาติ กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนจากการฟัง พูด ออกเสียง อ่าน เขียน จากสถานการณ์จริง (ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ข่าวสั้นจากวิทยุ บทความ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)

เริ่มสอนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง และผู้เรียนสามารถมีส่วนกำหนดเนื้อหาได้ เรียน-สอน ภาษาฝรั่งเศส แบบบูรณาการ ทั้งด้าน ไวยากรณ์ คำศัพท์ การใช้ภาษา การเข้าใจการอ่าน การพูด ออกเสียงอย่างถูกต้อง ตามสำเนียงมาตรฐานของภาษาฝรั่งเศส (ฝึกจากเทป เลียนแบบเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคย)

การเตรียมสอบ ติวเข้มภาษาฝรั่งเศสนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบระดับใด อาทิ GAT/PAT O-NET ข้อสอบรับตรง โควตา ม.ข. ม.ช. จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.ก. ม.ศ.ว. ม.อ. ฯลฯ ติวเตอร์จะพาตะลุยโจทย์จากข้อสอบจริง ฝึกทำข้อสอบ และจำลองสถานการณ์การทำข้อสอบจริง มีแนวทางการสอนชัดเจน เนื้อหาเข้มข้น ดูแลพัฒนาการอย่างใกล้ชิดโดยผู้เรียนสามารถเลือก วัน-เวลา เรียนได้ ตามสะดวก (กรอกในใบสมัคร)
สถานที่กวดวิชา : ครอบคลุม พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯและขอนแก่น(ตามสถานที่ต่างๆตามตกลง)
  • ที่บ้าน - รับสอนพิเศษ ภาษาต่างประเทศ ถึงที่บ้านท่าน สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกเดินทาง
  • นอกสถานที่ - ตามสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า หรือที่สาธารณะใกล้บ้านท่าน หรือที่อื่นๆตามผู้เรียนสะดวก

รายละเอียด(หลักสูตร) วิชา ภาษาฝรั่งเศส

**การเรียนภาษาต่างประเทศจะมีแนวทางคล้ายกัน คือ**

พื้นฐานภาษา (Get Started)
ทำความรู้จักกับภาษาเบื้องต้น (Basic Understanding)
คำทักทาย (Greeting)
พยัญชนะ สระ (Consonants,Vowels)
การออกเสียง ผสมเสียงเบื้องต้น (Basic Pronunciation)

การฟัง (Listening)
ฟังจากผู้สอน (Listening to Tutor)
ฟังจากเจ้าของภาษา(เทป สื่อต่างๆ) (Listening to Native Speaking Media)
ฟังสำเนียง และ จังหวะ ความเร็วของการพูด ในบทสนทนาจริง(เทป สื่ออื่นๆ)(Accent, Rhythm, Speed of Dialogues in Real Situation)

การพูด(Speaking)
ออกเสียง(เลียนแบบเจ้าของภาษา) (Pronunciation by imitating native speaker)
ออกเสียงโดยอ้างอิงจากพจนานุกรม (Pronunciation with reference to dictionary)
ฝึกโต้ตอบ(กับคู่สนทนา กับสื่อการสอน) (Interaction with interlocutor)
ฝึกการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล (Argument)

การใช้ภาษา(Language Usage)
สำนวนต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Expression)
บทสนทนาจากสถานการณ์จริงในชวิตประจำวัน (Daily Used Dialogues)
ศัพท์หมวดหมู่ในสาขาต่างๆ(Categorized Vocabulary)
คำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์จริง อาทิ งานเขียน ข่าว สื่อต่างๆ(Vocabulary Used in Mass Media)

การอ่าน(Reading)
การทำความเข้าใจจากการอ่าน(Reading Comprehension)
การจับใจความสำคัญ/หาคำสำคัญ (Scanning/Skimming/Key wording)
การสรุปความเข้าใจ(Summarizing)
ฝึกอ่านข้อความ บทความ สิ่งพิมพ์ต่างๆ (Reading Passage, Article, Extract, Print Media)
ฯลฯ

ไวยากรณ์(Grammar)
คำนำหน้านาม(Articles),คำนาม(Noun),เพศ พจน์ (Gender and Number) สำหรับบางภาษา,สรรพนาม (Pronoun),กริยา(กลุ่มต่างๆ)(Verb),การแต่งประโยค(Sentences),ประโยคปฎิเสธ(Negative),การตั้งประโยคคำถาม(Question Sentence),ประโยคอุทาน(Exclamation),ประโยคคำสั่ง(Imperative),กาลและมาลา(Tenses and Modes)ต่างๆ,คุณศัพท์และวิเศษณ์(Adjective and Adverb),บุพบท(Preposition),คำเชื่อม(Conjunction),ประโยคความซ้อน(Complex Sentences),ประโยคความรวม(Compound Sentences),การเปรียบเทียบ(Comparison),Passive/Active Voice, Direct/Indirect Speeches, etc.

การเขียน(Writing)
ฝึกเขียนคำศัพท์ (Dictation Skill)
ฝึกเขียนประโยค (Sentence Formation)
ฝึกตั้ง-ตอบ คำถาม (Questions - Answers)
ฝึกเขียนอนุเฉท (Paragraph)
ฝึกเขียนเรียงความ บทความ (Essay / Article)
ฝึกเขียนย่อความ สรุปความ (Writing a Summary)
การพัฒนาการเขียนด้วยคลังคำศัพท์ (Writing with Vocabulary Repository)
การพัฒนาการเขียนด้วยการอ่านงานเขียน (Writing by Reading)

**สามารถสอบถาม รายละเอียด หรือ เนื้อหาเพิ่มเติมได้**

ระดับที่เปิดสอน : 

อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป เน้นเฉพาะด้าน เตรียมสอบ GAT/PAT O-NET (และอื่นๆ กรุณาสอบถาม)

เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศสเหมาะสำหรับใคร?


  • นักเรียน นักศึกษาที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ต้องการปรับพื้นฐาน เพิ่มความรู้
  • นักเรียน นักศึกษาที่เตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส GAT/PAT Admission ฯลฯ
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสาร
  • ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่บ้าน
  • ผู้ที่เตรียมไปอาศัยที่ประเทศฝรั่งเศส

สมัครเลยตอนนี้  โทร 081 357 9073

ติดต่อ ติวเตอร์ภาษา ขอนแก่น

(บริการสอนในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น และ อื่นๆ)

อีเมล์: pwkanta@gmail.com 
โทรศัพท์: 081 3579073
Line: pwkanta
โดยทีมติวเตอร์ภาษาขอนแก่น | รับสอนพิเศษ ติวสอบ ภาษาต่างประเทศ
เรียนภาษาต่างประเทศ ที่ไหนดี? : ติวเตอร์ภาษาขอนแก่น ที่เรียนภาษาดีๆ รับสอนพิเศษ เรียนพิเศษ รับติว หาติวเตอร์ ติวสอบ เตรียมสอบ GAT/PAT โควตา/รับตรง ม.ข. ม.ช. จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.ก. ม.ศ.ว. ม.อ. ฯลฯ ติวตัวต่อตัว กวดวิชา คอร์สภาษาต่างประเทศ เรียนพูด อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศ ติวที่บ้าน สอนที่บ้าน เรียนที่บ้าน เรียนภาษาต่างประเทศ ขอนแก่น อย่าลืม! มองหาโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ ดีๆ นึกถึงเรา ติวเตอร์ภาษาขอนแก่น

เราคือศูนย์ติวเตอร์ภาษาต่างประเทศ เปิดสอนมากกว่า 10+ ภาษา ที่เน้นการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้เรียน ติว เรียนตัวต่อตัว บรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ ติวเตอร์มีคุณภาพ ประสบการณ์สอน และความสามารถทางภาษาต่างประเทศที่ทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เร็ว ง่าย และเป็นธรรมชาติ เราคือทีมติวที่สามารถเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้คุณได้ อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปน  อิตาเลียน  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  ภาษาอาเซียน ฯลฯ โปรดไว้วางใจเรา

ผู้สอนของเราคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น(หรือสอนมารถสอนในพื่นที่ขอนแก่นได้) มีจำนวนมากกว่า 100+ คน ต่างมีความรู้ ความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี มาจากหลากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ม.ข.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ม.ช.) จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ม.ศ.ว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ม.ก.) ฯลฯ ทีมติวเตอร์เราจบการศึกษาสายตรงมาทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ หรือทำงานในแวดวงภาษาศาสตร์ มีความคลุกคลีกับภาษาต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ภาษาที่ถนัดเป็นอย่างดี 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง :

>เกี่ยวกับเรา
>วิชาที่เปิดสอน
>อัตราค่าบริการ
>สมัครเรียน
>คำถามที่พบบ่อย
>ติดต่อ/เสนอแนะ
>รับสมัครติวเตอร์


คำค้นหา
เรียนพิเศษภาษาอาเซียน ASEAN ขอนแก่น(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาโปรตุเกส Portuguese ขอนแก่น(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาอิตาเลียน Italian ขอนแก่น(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาสเปน Spanish ขอนแก่น(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียน ภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ Thai for Foreigner ขอนแก่น(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษ ภาษาไทย ขอนแก่น
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาเยอรมัน German ขอนแก่น
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาเกาหลี Korean ขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาจีน Mandarin(Chinese)ขอนแก่น
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ Foreign Languages ขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น Japanese ขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English ขอนแก่น
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส French ขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)

สอนพิเศษตัวต่อตัวPrivate Tutor
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา,ขอนแก่น)
รับสอนพิเศษตามบ้านTutor to home 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา ขอนแก่น)
รับสอนพิเศษ ม.ปลาย ขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
รับสอนพิเศษ ม.ต้น ขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
รับสอนพิเศษ ประถม ขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
รับสอน ติว O-NET ภาษาไทย อังกฤษ (ป.6, ม.3, ม.6) 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา,ขอนแก่น)
รับสอนพิเศษ อนุบาล ขอนแก่น (ภาษาอังกฤษ,ไทย,ภาษาอื่นๆ) 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
รับสอนพิเศษ PATขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
รับสอนพิเศษ GATขอนแก่น 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา)
เรียนหลักสูตร International / เฉพาะด้าน (TOEFL,IELTS,TOEIC,CU-BEST,TU-GET,IGCSE,GED,SAT) 
(ติวเตอร์,กวดวิชา, เรียนภาษา ขอนแก่น)

บริการแปลเอกสาร ขอนแก่น(Translation Service) 

ทฺ่องเที่ยว: จองทัวร์ โรงแรม ที่พัก (Tour Packages+Hotel booking)
เดินทาง: ตั๋วรถทัวร์ โดยสาร รถไฟ เครื่องบิน เรือ(Travel Tickets)บริการวีซ่า(VISA Service)

COMMENTS

$show=/search

การทำงาน ขายบทความสำเร็จรูป จดหมายแนะนำ จดหมายรับรอง จัดอันดับบริษัท แจกฟรี ชิงทุน ตำราเรียนฟรี ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์ส่วนตัว ทุนการศึกษา เทคนิคการเขียน เทคนิคเรียนภาษา นิวซีแลนด์ บทความการตลาด บทความการเรียนภาษา บทความน่าสนใจ บทความSEO ประวัติส่วนตัว ปรึกษาด้านเรียนต่อ ปรึกษาด้านสมัครงาน แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลฝรั่งเศสเป็นไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลเอกสาร ฝรั่งเศสเป็นไทย ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส รับเขียนบทความ รับเขียน Resume รับงานเขียนทุกประเภท รับแปล รับรองเอกสาร เรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อนอก เรียนต่อยุโรป เรียนต่ออังกฤษ เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาเมืองนอก เรียนภาษาอังกฤษ วีซ่า สัมภาษณ์งาน อังกฤษเป็นฝรั่งเศส เอกสารเรียนต่อ เอกสารสมัครงาน เอกสารสมัครเรียน australia Cover letter CV Education news in English Essay freebies ielts Instagram IVY League lettre de motivation LOR motivation lettter pantip personal statement PWKChannel PWKTranslation Resume resume tips service sop Statement of Purpose study plan TOEFL toeic top 100 universities 2015/2016 visa web content YouTube
ชื่อ

การทำงาน,3,ขายบทความสำเร็จรูป,1,จดหมายแนะนำ,2,จดหมายรับรอง,1,จัดอันดับบริษัท,1,แจกฟรี,1,ชิงทุน,2,ตำราเรียนฟรี,2,ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส,1,ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ,1,ติวเตอร์ส่วนตัว,2,ทุนการศึกษา,2,เทคนิคการเขียน,1,เทคนิคเรียนภาษา,15,นิวซีแลนด์,1,บทความการตลาด,1,บทความการเรียนภาษา,16,บทความน่าสนใจ,13,บทความSEO,2,ประวัติส่วนตัว,1,ปรึกษาด้านเรียนต่อ,1,ปรึกษาด้านสมัครงาน,1,แปลไทยเป็นฝรั่งเศส,2,แปลไทยเป็นอังกฤษ,2,แปลฝรั่งเศสเป็นไทย,1,แปลอังกฤษเป็นไทย,2,แปลเอกสาร,3,ฝรั่งเศสเป็นไทย,1,ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ,1,ภาษาฝรั่งเศส,1,รับเขียนบทความ,2,รับเขียน Resume,2,รับงานเขียนทุกประเภท,1,รับแปล,5,รับรองเอกสาร,1,เรียนต่อ,9,เรียนต่อต่างประเทศ,19,เรียนต่อนอก,4,เรียนต่อยุโรป,1,เรียนต่ออังกฤษ,1,เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส,1,เรียนภาษาเมืองนอก,1,เรียนภาษาอังกฤษ,18,วีซ่า,1,สัมภาษณ์งาน,1,อังกฤษเป็นฝรั่งเศส,1,เอกสารเรียนต่อ,8,เอกสารสมัครงาน,2,เอกสารสมัครเรียน,6,australia,1,Cover letter,2,CV,9,Education news in English,1,Essay,1,freebies,1,ielts,1,Instagram,3,IVY League,1,lettre de motivation,2,LOR,4,motivation lettter,2,pantip,1,personal statement,1,PWKChannel,1,PWKTranslation,4,Resume,4,resume tips,3,service,12,sop,6,Statement of Purpose,6,study plan,2,TOEFL,2,toeic,1,top 100 universities 2015/2016,1,visa,1,web content,1,YouTube,1,
ltr
item
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ: ติวเตอร์ รับสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาได้ที่บ้าน
ติวเตอร์ รับสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาได้ที่บ้าน
ติว เรียนภาษาฝรั่งเศส ติวเตอร์ฝรั่งเศสกรงเทพฯ ขอนแก่น เรียนพิเศษที่บ้าน
https://2.bp.blogspot.com/-UfgSXmXuja8/U2_MqGxRU7I/AAAAAAAAIS8/KxWMieL_3Qs/s1600/french.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-UfgSXmXuja8/U2_MqGxRU7I/AAAAAAAAIS8/KxWMieL_3Qs/s72-c/french.jpg
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ
https://www.pwktranslation.com/2015/07/tutor-fr-bkk-kk.html
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/2015/07/tutor-fr-bkk-kk.html
true
4345438866215970990
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy