Blog$show=/search

เลือกจากคีย์เวิร์ดหรือกด "ค้นหา" จากเมนูหลัก

PWK Translation คัดลือกบทความน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา การแปล การเขียน เทคนิคการเรียนภาษา ฯลฯ

เรียนต่อออสเตรเลีย เตรียมตัวอย่างไร??

เรียนต่อออสเตรเลีย เตรียมตัวอย่างไร?? (บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศ...

เรียนต่อออสเตรเลีย เตรียมตัวอย่างไร??(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)

น้อง ๆ หลายคนถามเข้ามาว่า อยากไปเรียนที่ออสเตรเลีย ต้องทำยังไง ต้องเริ่มจากตรงไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูขั้นตอนกันว่าการเตรียมตัวไปศึกษาค่อที่ออสเตรเลีย มีขั้นตอนอะไรบ้าง

1. การเตรียมเอกสาร 

การเตรียมเอกสาร เป็นขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความพร้อมและคุณวุฒิด้านต่างๆ เอกสารหลัก ๆ ที่จะต้องเตรียมมีดังนี้
  • ประวัติการศึกษา เช่น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ, transcript ในระดับการศึกษาล่าสุด ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  • ประวัติการทำงาน เช่น ใบรับรองการทำงาน สำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์ทำงาน
  • ประวัติการเงิน บัญชีเงินฝากที่มี statement ย้อนหลัง 6 เดือน และมีเงินในบัญชีมากพอเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามีความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น บัญชีเงินฝากอาจจะเป็นชื่อของ พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือญาติก็ได้ หรือที่เรียกว่า Sponsor
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับคอร์สที่เราจะไปเรียนโดยสรุปได้ตามตารางข้างล่างนี้
คอร์ส
เอกสารทางการศึกษา
ผลภาษาอังกฤษ
เอกสารรับรองการทำงาน
หนังสือเดินทาง
เรียนภาษา
No
No
No
        Yes
เรียน Diploma
Yes
Yes
ขึ้นอยู่กับสถาบัน
Yes
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย
Yes
Yes
ขึ้นอยู่กับสถาบัน
Yes

2. เลือกที่เรียน และ สมัครเรียน

สถานที่เรียน โดยทั่วไปแล้วเราสามารถหาข้อมูลจากทาง Web Site ด้วยตัวเอง หรือผ่านทางบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
การสมัครเรียน กรอกข้อมูลด้วยตนเอง หรือถ้าติดต่อผ่านทางบริษัทแนะแนว บริษัทก็จะช่วยแนะนำ หรือทำให้เลย ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องชำระเงิน

3. รอรับใบตอบรับชั่วคราวจากทางสถาบัน (Letter of Offer)

Letter of Offer ออกโดยทางโรงเรียนหรือสถาบัน ซึ่งใช้เวลา 3-7 วันทำการ ถ้าเราได้รับใบ Offer แล้ว ก็หมายถึงโรงเรียนหรือสถาบัน ที่เราสมัครไปเค้ารับเราเข้าเรียน ใบตอบรับก็จะมีรายละเอียด คอร์สที่เรียน วันที่เริ่มเรียน และราคา

(PWK Translation รับเขียน SOP / LOR พร้อมให้หัวหน้า/อาจารย์ลงชื่อ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาต่อต่างประเทศ)

4. ชำระค่าเรียน

หลังจากที่ได้รับใบ Offer แล้วก็สามารถชำระเงิน โดยสามารถโอนไปที่สถาบันโดยตรง หรือผ่านทางบริษัทแนะแนว

5. รอรับใบยืนยันการตอบรับจากทางสถาบัน (Confirmation of Enrollment)

ใบ COE เป็นเสมือนใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยทางสถาบัน และเป็นเอกสารประกอบที่ใช้ในการยื่นขอ VISA ด้วย

6. ยื่นขอวีซ่า 

เมื่อเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปยื่นขอ VISA ที่ VFS หลังจากที่ยื่นขอวีซ่าประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งเอกสารสำหรับตรวจสุขภาพมาให้ เพื่อไปตรวจสุขภาพ และรอผลวีซ่าประมาณ 11 วันทำการ ผลวีซ่าอาจล่าช้ากว่านั้น ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เอกสารที่ยื่นไป ผลสุขภาพ และปัจจัยอื่นๆ

ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.thaiausclub.com/

(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)


COMMENTS

$show=/search

การทำงาน ขายบทความสำเร็จรูป จดหมายแนะนำ จดหมายรับรอง จัดอันดับบริษัท แจกฟรี ชิงทุน ตำราเรียนฟรี ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์ส่วนตัว ทุนการศึกษา เทคนิคการเขียน เทคนิคเรียนภาษา นิวซีแลนด์ บทความการตลาด บทความการเรียนภาษา บทความน่าสนใจ บทความSEO ประวัติส่วนตัว ปรึกษาด้านเรียนต่อ ปรึกษาด้านสมัครงาน แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลฝรั่งเศสเป็นไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลเอกสาร ฝรั่งเศสเป็นไทย ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส รับเขียนบทความ รับเขียน Resume รับงานเขียนทุกประเภท รับแปล รับรองเอกสาร เรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อนอก เรียนต่อยุโรป เรียนต่ออังกฤษ เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาเมืองนอก เรียนภาษาอังกฤษ วีซ่า สัมภาษณ์งาน อังกฤษเป็นฝรั่งเศส เอกสารเรียนต่อ เอกสารสมัครงาน เอกสารสมัครเรียน australia Cover letter CV Education news in English Essay freebies ielts Instagram IVY League lettre de motivation LOR motivation lettter pantip personal statement PWKChannel PWKTranslation Resume resume tips service sop Statement of Purpose study plan TOEFL toeic top 100 universities 2015/2016 visa web content YouTube
ชื่อ

การทำงาน,3,ขายบทความสำเร็จรูป,1,จดหมายแนะนำ,2,จดหมายรับรอง,1,จัดอันดับบริษัท,1,แจกฟรี,1,ชิงทุน,2,ตำราเรียนฟรี,2,ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส,1,ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ,1,ติวเตอร์ส่วนตัว,2,ทุนการศึกษา,2,เทคนิคการเขียน,1,เทคนิคเรียนภาษา,15,นิวซีแลนด์,1,บทความการตลาด,1,บทความการเรียนภาษา,16,บทความน่าสนใจ,13,บทความSEO,2,ประวัติส่วนตัว,1,ปรึกษาด้านเรียนต่อ,1,ปรึกษาด้านสมัครงาน,1,แปลไทยเป็นฝรั่งเศส,2,แปลไทยเป็นอังกฤษ,2,แปลฝรั่งเศสเป็นไทย,1,แปลอังกฤษเป็นไทย,2,แปลเอกสาร,3,ฝรั่งเศสเป็นไทย,1,ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ,1,ภาษาฝรั่งเศส,1,รับเขียนบทความ,2,รับเขียน Resume,2,รับงานเขียนทุกประเภท,1,รับแปล,5,รับรองเอกสาร,1,เรียนต่อ,9,เรียนต่อต่างประเทศ,19,เรียนต่อนอก,4,เรียนต่อยุโรป,1,เรียนต่ออังกฤษ,1,เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส,1,เรียนภาษาเมืองนอก,1,เรียนภาษาอังกฤษ,18,วีซ่า,1,สัมภาษณ์งาน,1,อังกฤษเป็นฝรั่งเศส,1,เอกสารเรียนต่อ,8,เอกสารสมัครงาน,2,เอกสารสมัครเรียน,6,australia,1,Cover letter,2,CV,9,Education news in English,1,Essay,1,freebies,1,ielts,1,Instagram,3,IVY League,1,lettre de motivation,2,LOR,4,motivation lettter,2,pantip,1,personal statement,1,PWKChannel,1,PWKTranslation,4,Resume,4,resume tips,3,service,12,sop,6,Statement of Purpose,6,study plan,2,TOEFL,2,toeic,1,top 100 universities 2015/2016,1,visa,1,web content,1,YouTube,1,
ltr
item
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ: เรียนต่อออสเตรเลีย เตรียมตัวอย่างไร??
เรียนต่อออสเตรเลีย เตรียมตัวอย่างไร??
https://i.imgflip.com/qga9a.jpg
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ
https://www.pwktranslation.com/2015/09/prep-study-australia.html
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/2015/09/prep-study-australia.html
true
4345438866215970990
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy