Blog$show=/search

เลือกจากคีย์เวิร์ดหรือกด "ค้นหา" จากเมนูหลัก

PWK Translation คัดลือกบทความน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา การแปล การเขียน เทคนิคการเรียนภาษา ฯลฯ

จดหมายแนะนำ/รับรอง Letter of Recommendation (LOR) คืออะไร เขียนอย่างไร

จดหมายแนะนำ/รับรอง Letter of Recommendation (LOR) คืออะไร เขียนอย่างไร สำหรับคนที่กำลังวางแผนศึกษาต่อต่างประเทศหรือขอทุนเรียนต่อในสถาบั...

จดหมายแนะนำ/รับรอง Letter of Recommendation (LOR) คืออะไร เขียนอย่างไร


สำหรับคนที่กำลังวางแผนศึกษาต่อต่างประเทศหรือขอทุนเรียนต่อในสถาบันต่างๆ ต้องเคยได้ยินคำว่า จดหมายแนะนำ/รับรอง Letter of Recommendation หรือสั้นๆ LOR มาพอสมควรแล้ว ว่าแต่เอกสารดังกล่าว มีวิธีการ มีหลักการเขียนอย่างไร วันนี้ขอคัดเลือกบทความจาก Hands On มาให้ลองอ่านถึงหลักการเบื้องต้นจดหมาย Letter of Recommendation นี้Letter of Recommendation (จดหมายรับรอง) หรือบางคนเรียกว่า References คือ จดหมายที่เขียนโดยผู้รับรอง (Referee) ที่บอกถึงคุณสมบัติของเราในด้านการเรียนและการทำงาน โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยต้องการจดหมายรับรอง 2 ฉบับ โดยฉบับหนึ่งจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย และอีกฉบับจากหัวหน้าบริษัทที่เราทำงาน หรือบางหลักสูตรอาจจะขอจากอาจารย์ทั้ง 2 ฉบับเลย แต่ถ้าเราจบมานานแล้ว เราก็สามารถขอจากที่ทำงานแทนได้เช่นกันค่ะ
การกรอกข้อมูลในใบสมัครควรกรอกตามความเป็นจริง ทั้ง SoP และ จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation หรือ References) ซึ่ง SoP คือ การเขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณ  ส่วน จดหมายรับรอง คือ จดหมายที่ออกโดย Referee เพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติของผู้สมัครในด้านการเรียนหรือการทำงาน จดหมายรับรองควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี และมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณสมัครเรียนด้วย
จดหมายรับรอง letter of recommendation
จดหมายรับรองที่มหาวิทยาลัยต้องการ
ทุกๆ มหาวิทยาลัย ต้องการจดหมายรับรอง 2 ฉบับ ซึ่งอย่างน้อย 1 ฉบับต้องเป็นจดหมายรับรองจากอาจารย์  และอีกฉบับหนึ่งสามารถขอจากหัวหน้างานในบริษัทของคุณได้ โดยที่หลักสูตร MBA ควรต้องขอจดหมายรับรองจากที่ทำงานปัจจุบัน  และในบางหลักสูตรอาจขอจดหมายรับรองจากอาจารย์ทั้ง 2 ฉบับ ทั้งนี้หากคุณไม่สามารถขอจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากจบมาเป็นเวลานานมาก  คุณสามารถใช้จดหมายรับรองจากที่ทำงานแทนได้  นอกจากนี้ References ต้องมี letter head ของมหาวิทยาลัย หรือที่ทำงาน และลายเซ็นต์ของ referee กำกับ ทั้งนี้สามารถอัพโหลดพร้อมกับการสมัครออนไลน์ แฮนด์ส ออน ยินดีช่วยดำเนินการสมัครเรียนให้คุณได้ และเก็บจดหมายฉบับจริงไว้กับคุณ
ในกรณีที่ยังไม่ได้จดหมายรับรอง คุณสามารถขออีเมลล์จาก referee เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยติดต่อเพื่อขอ references โดยตรง คุณสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับ Counsellor ของคุณ
คำแนะนำ: ข้อมูลสำคัญที่ควรระบุไว้ในจดหมายรับรอง ได้แก่ ที่อยู่ของคณะ, มหาวิทยาลัย, หรือที่ทำงาน email address ของ Referee รวมทั้งเบอร์โทรติดต่อ  เพราะข้อมูลเหล่านี้ บางครั้งจำเป็นต้องกรอกใน application form ด้วย จะทำให้ทางเรากรอกใบสมัครของคุณได้สะดวกและเร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่างจดหมายรับรองที่ดี
Dear Sir / Madam
I am writing on behalf of Mr XX XXXX who is applying for the MSc International Management programme in your Business School.  Although my experience with him has been mainly in teaching him during his second and final year engineering classes I also have taught him in the ‘Business Skills for Engineers’ module.
Mr XXXX has shown an interest in both engineering and business throughout his studies here and has performed well in the classroom and during his internship with ‘The Best Company’.  He also was involved with the Faculty’s Dummy Company project during his third year, which gives all participants real decision making experience in a simulated business environment.  Despite these other activities he has managed his course work and performed well in exams, gaining a final GPA of 2.87.
He has strong numeric skills, participates regularly in class discussions, and has an active schedule outside the class room, including part time work experience with ‘Another company’ and advanced IT skills. I feel he has the necessary characteristics and academic ability to do very well during your Masters course and in his future career.
Please feel free to contact me should you need any further information or wish to discuss this reference.
Yours
Prof YYYY
สิ่งที่ควรอยู่ในจดหมายรับรอง
  • ประวัติการศึกษา และ/หรือประวัติการทำงานของผู้สมัคร นอกเหนือจาก Transcript
  • ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้อง ระหว่าง Referee และผู้สมัคร  ควรกล่าวถึงทักษะและความสามารถของผู้สมัคร โดยควรเน้นที่จุดแข็งของผู้สมัคร เช่น ทักษะที่ดีในวิชาคำนวณ, ทักษะทางด้านภาษา, การทำวิจัย การฝึกงาน หรือโครงงานต่าง ๆ ของคุณ
  • บางส่วนอาจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนอกห้องเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
  • จดหมายรับรอง ควรระบุชื่อหลักสูตรและชื่อมหาวิทยาลัย ที่ต้องการสมัคร เช่น MSc International Management ที่ the University of Bristol
ทางเราแนะนำว่าคุณควรขอจดหมายรับล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนส่งใบสมัคร  ในกรณีที่ต้องรีบส่งใบสมัคร แนะนำว่าควรมีจดหมายรับรองอย่างน้อย 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับสามารถส่งตามทีหลังได้ แต่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ referee ของคุณ  ได้แก่  ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, อีเมลล์, และเบอร์โทร เพื่อจะได้ complete ใบสมัครได้ก่อน

 Tips การเขียน Letter of Recommendation
– ควรขอจดหมายรับรองนี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนส่งใบสมัคร
– ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับรอง
– จดหมายรับรองควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี
– ควรเป็น letter head ของมหาวิทยาลัยที่เราจบหรือบริษัทที่เราทำงาน และต้องมีลายเซ็นของผู้รับรองด้วย อันนี้สำคัญมากนะ ตอนขอจดหมายรับรองให้แจ้งผู้รับรองไปเลย จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อไปขอใหม่อีกรอบ


หรือจะลองคุย ปรึกษามืออาชีพด้านการเขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง Letter of Recommendation (LOR)  สำหรับทุกสาขาวิชาในสถาบันชั้นนำทั่วโลกที่นี่ ที่สามารถเขียนเน้นจุดแข็งผู้สมัครที่สถาบันต้องการโดยอิงพื้นฐานความจริง จะรู้ว่ามีเทคนิคและลูกเล่นในการเขียนทั้ง CV/Resume, Letter of recommendation, SOP, Study Plan, Personal Statement อีกเพียบ!


(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)


Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  www.hands-on.co.th
Pic - medschoolinsiders.com / writopedia.org

Ad phrases
รับแปลงาน แปลภาษา แปลเอกสาร รับเขียนบทความ เรียงความ วิชาการ SEO เขียนประวัติ Resume CV สมัครงาน จดหมาย Cover letter  Statement of Purpose (SOP) LOR Study Plan เรียงความเรียนต่อ อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส English Thai French

บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ครอบคลุมทุกสาขา อาทิ กฏหมาย การเงิน สัญญาต่างๆ
บริการ รับเขียนเรียงความเรียนต่อต่างประเทศ sop statement of purpose / personal statement/ admission essay / study plan / research proposal / etc.  อิงตามข้อมูลจริงผู้สมัคร ไม่ใช้เทมเพลตหรือคัดลอกจากแหล่งอื่น

COMMENTS

$show=/search

การทำงาน ขายบทความสำเร็จรูป จดหมายแนะนำ จดหมายรับรอง จัดอันดับบริษัท แจกฟรี ชิงทุน ตำราเรียนฟรี ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์ส่วนตัว ทุนการศึกษา เทคนิคการเขียน เทคนิคเรียนภาษา นิวซีแลนด์ บทความการตลาด บทความการเรียนภาษา บทความน่าสนใจ บทความSEO ประวัติส่วนตัว ปรึกษาด้านเรียนต่อ ปรึกษาด้านสมัครงาน แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลฝรั่งเศสเป็นไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลเอกสาร ฝรั่งเศสเป็นไทย ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส รับเขียนบทความ รับเขียน Resume รับงานเขียนทุกประเภท รับแปล รับรองเอกสาร เรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อนอก เรียนต่อยุโรป เรียนต่ออังกฤษ เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาเมืองนอก เรียนภาษาอังกฤษ วีซ่า สัมภาษณ์งาน อังกฤษเป็นฝรั่งเศส เอกสารเรียนต่อ เอกสารสมัครงาน เอกสารสมัครเรียน australia Cover letter CV Education news in English Essay freebies ielts Instagram IVY League lettre de motivation LOR motivation lettter pantip personal statement PWKChannel PWKTranslation Resume resume tips service sop Statement of Purpose study plan TOEFL toeic top 100 universities 2015/2016 visa web content YouTube
ชื่อ

การทำงาน,3,ขายบทความสำเร็จรูป,1,จดหมายแนะนำ,2,จดหมายรับรอง,1,จัดอันดับบริษัท,1,แจกฟรี,1,ชิงทุน,2,ตำราเรียนฟรี,2,ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส,1,ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ,1,ติวเตอร์ส่วนตัว,2,ทุนการศึกษา,2,เทคนิคการเขียน,1,เทคนิคเรียนภาษา,15,นิวซีแลนด์,1,บทความการตลาด,1,บทความการเรียนภาษา,16,บทความน่าสนใจ,13,บทความSEO,2,ประวัติส่วนตัว,1,ปรึกษาด้านเรียนต่อ,1,ปรึกษาด้านสมัครงาน,1,แปลไทยเป็นฝรั่งเศส,2,แปลไทยเป็นอังกฤษ,2,แปลฝรั่งเศสเป็นไทย,1,แปลอังกฤษเป็นไทย,2,แปลเอกสาร,3,ฝรั่งเศสเป็นไทย,1,ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ,1,ภาษาฝรั่งเศส,1,รับเขียนบทความ,2,รับเขียน Resume,2,รับงานเขียนทุกประเภท,1,รับแปล,5,รับรองเอกสาร,1,เรียนต่อ,9,เรียนต่อต่างประเทศ,19,เรียนต่อนอก,4,เรียนต่อยุโรป,1,เรียนต่ออังกฤษ,1,เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส,1,เรียนภาษาเมืองนอก,1,เรียนภาษาอังกฤษ,18,วีซ่า,1,สัมภาษณ์งาน,1,อังกฤษเป็นฝรั่งเศส,1,เอกสารเรียนต่อ,8,เอกสารสมัครงาน,2,เอกสารสมัครเรียน,6,australia,1,Cover letter,2,CV,9,Education news in English,1,Essay,1,freebies,1,ielts,1,Instagram,3,IVY League,1,lettre de motivation,2,LOR,4,motivation lettter,2,pantip,1,personal statement,1,PWKChannel,1,PWKTranslation,4,Resume,4,resume tips,3,service,12,sop,6,Statement of Purpose,6,study plan,2,TOEFL,2,toeic,1,top 100 universities 2015/2016,1,visa,1,web content,1,YouTube,1,
ltr
item
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ: จดหมายแนะนำ/รับรอง Letter of Recommendation (LOR) คืออะไร เขียนอย่างไร
จดหมายแนะนำ/รับรอง Letter of Recommendation (LOR) คืออะไร เขียนอย่างไร
https://2.bp.blogspot.com/-dqzOArfPtU8/WVEYgnuxuEI/AAAAAAAAKjE/N7vzrIyChz4BN2kVB_iBIXjoVAxW8K8MQCLcBGAs/s320/Letters-of-Recommendation-Small%255B1%255D.png
https://2.bp.blogspot.com/-dqzOArfPtU8/WVEYgnuxuEI/AAAAAAAAKjE/N7vzrIyChz4BN2kVB_iBIXjoVAxW8K8MQCLcBGAs/s72-c/Letters-of-Recommendation-Small%255B1%255D.png
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ
https://www.pwktranslation.com/2017/06/letter-of-recommendation-lor.html
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/2017/06/letter-of-recommendation-lor.html
true
4345438866215970990
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy