Blog$show=/search

เลือกจากคีย์เวิร์ดหรือกด "ค้นหา" จากเมนูหลัก

PWK Translation คัดลือกบทความน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา การแปล การเขียน เทคนิคการเรียนภาษา ฯลฯ

เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษให้ได้งาน (โดย JobsDB)

เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษให้ได้งาน อยากเริ่มต้นเขียน Resume/CV ประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาลองดูเ...

เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษให้ได้งาน


อยากเริ่มต้นเขียน Resume/CV ประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาลองดูเทคนิค วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวแบบ Step by step ที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่าง JobsDB กัน 
Resume การเขียน เทคนิค วิธีการเบื้องต้น

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จในการหางาน คือ การมีเรซูเม่ที่ดี ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้นายจ้างได้รับรู้ก่อนที่เขาจะได้มีโอกาสพูดคุยกับเราโดยตรง เราควรนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านให้มากที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจ และทำให้นายจ้างเรียกตัวเรามาสัมภาษณ์ให้เร็วที่สุด

แต่การที่จะได้รับโอกาสเรียกตัวมาสัมภาษณ์งานนั้น เราต้องพิถีพิถันกับการเขียนเรซูเม่ของเรา โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดให้มากที่สุด เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์การเรียน และการทำงาน หากเป็นไปได้ให้เรียบเรียงให้เป็นลำดับ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการรับข้อมูลของนายจ้าง

การเขียนเรซูเม่ที่ดี เราต้องสามารถดึงจุดเด่นเกี่ยวกับตัวเราออกมาให้มากที่สุด โดยนำเอาเทคนิคเบื้องต้นในการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การเขียนเรซูเม่สมัครงานมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ โดยเทคนิคต่าง ๆ เหล่านั้น มีดังนี้

เริ่มต้นด้วยภาษาไทย 

 หากไม่รู้ว่าจะต้องเขียนอะไรบ้างในเรซูเม่ภาษาอังกฤษ ให้เริ่มต้นเขียนทุกอย่างเป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นลองแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือไม่เช่นนั้นก็ลองแปลเรซูเม่ภาษาไทยของเราเป็นภาษาอังกฤษ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ใจความสำคัญเหมือนเดิม โดยมีข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานในบริษัทต่าง ๆ หรือประสบการณ์การฝึกงาน หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ เพื่อที่นายจ้างจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเรา จากข้อมูลเหล่านั้น

เขียนให้กระชับ

          การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ ต้องเขียนให้กระชับ และได้ใจความให้ได้มากที่สุด เพราะนายจ้างมีเวลาไม่มากในการอ่านเรซูเม่ เราควรเขียนรายละเอียดที่จำเป็นลงไปก่อน เพื่อให้เขาได้รู้เรื่องของเราคร่าว ๆ หากนายจ้างรู้สึกว่าเรซูเม่ของเรามีความน่าสนใจ เขาก็จะเรียกเรามาสัมภาษณ์ในภายหลัง เมื่อถึงเวลานั้น หากต้องการจะพูดคุยกันนาน ๆ หรือเล่าเรื่องราวอื่น ๆ ให้ฟังก็ย่อมทำได้ การเขียนเรซูเม่ไม่ควรเขียนเกิน 1-2 หน้ากระดาษ A4 แม้ว่าผู้สมัครงานบางคนจะมีประสบการณ์การทำงานที่ยาวจนไม่สามารถเขียนให้จบภายใน 1 หน้ากระดาษได้ แต่ก็ควรเขียนไม่ให้ยาวเกินไป ไม่เช่นนั้นคนอ่านก็อาจจะรู้สึกเบื่อได้

ขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยา

          การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษเราควรขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาดูทรงพลัง แทนการเขียนด้วยประโยคยาว ๆ เพราะผู้อ่านจะรู้สึกถึงความสามารถบางอย่างของเรา คำกริยาที่มักจะใช้บ่อย ๆ เช่น accomplished  (ทำสำเร็จ), collaborated (ร่วมมือ), encouraged (สนับสนุน), established (สร้าง), founded (ก่อตั้ง) คำเหล่านี้เป็นคำกริยาที่แสดงถึงการกระทำเชิงบวก ซึ่งจะทำให้เรซูเม่ของเรามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ควรขึ้นต้นประโยคด้วย I เพราะจะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการคุยกันด้วยเรื่องส่วนตัวจนเกินไป ในการเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้บอกเขียนด้วยการใช้ Past Tense เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตที่เราเคยได้ทำมา แต่จะเป็นกรณียกเว้น ก็ต่อเมื่อเราพูดถึงงานที่เรากำลังทำในปัจจุบัน ก็ให้เขียนในรูปแบบที่ควรจะเป็น

เรียงลำดับความสำคัญ

          การเขียนเรซูเม่นั้น เมื่อกล่าวถึงประวัติส่วนตัวอย่างคร่าว ๆ แล้ว สิ่งต่อมาที่จะขาดไม่ได้เลย คือ ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน เราต้องเรียบเรียงความสำคัญของข้อมูลให้ดี โดยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการใส่รายละเอียดของข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หรือเบอร์โทรติดต่อที่ยืนยันถึงการมีตัวตนอยู่จริงของเรา จากนั้นให้ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ตามมา เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน เงินเดือนที่ต้องการ ความสามารถพิเศษ หรือทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่จะสมัคร หากเราเขียนไม่เป็นระเบียบ ขาดลำดับความสำคัญ ก็จะเป็นการลดโอกาสการได้งานเช่นกัน เพราะผู้ที่พิจารณาเรซูเม่ของเราจะมองว่าเรซูเม่ของเราไม่น่าสนใจ และมองข้ามไปได้

ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง

เมื่อเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษทุกครั้ง สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมคือ การตรวจสอบตัวสะกด และหลักไวยากรณ์ให้ถูกต้องทุกครั้ง หากไม่มั่นใจว่าเราเขียนถูกต้องหรือไม่ ให้ลองหาตัวอย่าง หรือให้คนที่เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษมาช่วยตรวจทานให้ หากเราสะกดผิด ใช้คำผิดความหมาย ก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด หากใช้คำที่ผิดความหมายร้ายแรงมาก ๆ ก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์งานไปเลยก็เป็นได้ ก่อนที่ส่งเรซูเม่สมัครงานทุกครั้ง เราต้องมั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น รอบคอบไว้ก่อนค่อยดีกว่า เพราะเราอาจจะพลาดโอกาสสำคัญในการสมัครงานได้

          การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ หากจะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น เราต้องเริ่มต้นร่างข้อความจากภาษาไทยก่อน เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งไป จากนั้นค่อยเริ่มต้นเล่าเรื่องราวอย่างเป็นขั้นตอน โดยจัดประเด็นความสำคัญเป็นข้อ ๆ ซึ่งจะดีกว่าการเขียนเป็นย่อหน้ายาว ๆ การจัดทำเป็นประเด็นที่เป็นระเบียบ ไม่เพียงแต่จะทำให้อ่านง่ายเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราได้ง่ายขึ้น โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอีกด้วย

หรือจะลองปรึกษามืออาชีพด้านการเขียนเรซูเม่ ประวัติส่วนตัว Resume/CV ถึงเทคนิค วิธีการเขียนอย่างไรให้โดดเด่น เน้นทักษะและประสบการณ์เฉพาะ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ทำให้เพิ่มโอกาสในความสำเร็จในการสมัครงานของผู้สมัคร เรียนเชิญคุยกับเราที่นี่


(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)


Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  JobsDB
Pic - longwood.edu

Ad phrases
รับแปลงาน แปลภาษา แปลเอกสาร รับเขียนบทความ เรียงความ วิชาการ SEO เขียนประวัติ Resume CV สมัครงาน จดหมาย Cover letter  Statement of Purpose (SOP) LOR Study Plan เรียงความเรียนต่อ อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส English Thai French

บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ครอบคลุมทุกสาขา อาทิ กฏหมาย การเงิน สัญญาต่างๆ
บริการ รับเขียนเรียงความเรียนต่อต่างประเทศ sop statement of purpose / personal statement/ admission essay / study plan / research proposal / etc.  อิงตามข้อมูลจริงผู้สมัคร ไม่ใช้เทมเพลตหรือคัดลอกจากแหล่งอื่น

COMMENTS

$show=/search

การทำงาน ขายบทความสำเร็จรูป จดหมายแนะนำ จดหมายรับรอง จัดอันดับบริษัท แจกฟรี ชิงทุน ตำราเรียนฟรี ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์ส่วนตัว ทุนการศึกษา เทคนิคการเขียน เทคนิคเรียนภาษา นิวซีแลนด์ บทความการตลาด บทความการเรียนภาษา บทความน่าสนใจ บทความSEO ประวัติส่วนตัว ปรึกษาด้านเรียนต่อ ปรึกษาด้านสมัครงาน แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลฝรั่งเศสเป็นไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลเอกสาร ฝรั่งเศสเป็นไทย ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส รับเขียนบทความ รับเขียน Resume รับงานเขียนทุกประเภท รับแปล รับรองเอกสาร เรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อนอก เรียนต่อยุโรป เรียนต่ออังกฤษ เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส เรียนภาษาเมืองนอก เรียนภาษาอังกฤษ วีซ่า สัมภาษณ์งาน อังกฤษเป็นฝรั่งเศส เอกสารเรียนต่อ เอกสารสมัครงาน เอกสารสมัครเรียน australia Cover letter CV Education news in English Essay freebies ielts Instagram IVY League lettre de motivation LOR motivation lettter pantip personal statement PWKChannel PWKTranslation Resume resume tips service sop Statement of Purpose study plan TOEFL toeic top 100 universities 2015/2016 visa web content YouTube
ชื่อ

การทำงาน,3,ขายบทความสำเร็จรูป,1,จดหมายแนะนำ,2,จดหมายรับรอง,1,จัดอันดับบริษัท,1,แจกฟรี,1,ชิงทุน,2,ตำราเรียนฟรี,2,ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส,1,ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ,1,ติวเตอร์ส่วนตัว,2,ทุนการศึกษา,2,เทคนิคการเขียน,1,เทคนิคเรียนภาษา,15,นิวซีแลนด์,1,บทความการตลาด,1,บทความการเรียนภาษา,16,บทความน่าสนใจ,13,บทความSEO,2,ประวัติส่วนตัว,1,ปรึกษาด้านเรียนต่อ,1,ปรึกษาด้านสมัครงาน,1,แปลไทยเป็นฝรั่งเศส,2,แปลไทยเป็นอังกฤษ,2,แปลฝรั่งเศสเป็นไทย,1,แปลอังกฤษเป็นไทย,2,แปลเอกสาร,3,ฝรั่งเศสเป็นไทย,1,ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ,1,ภาษาฝรั่งเศส,1,รับเขียนบทความ,2,รับเขียน Resume,2,รับงานเขียนทุกประเภท,1,รับแปล,5,รับรองเอกสาร,1,เรียนต่อ,9,เรียนต่อต่างประเทศ,19,เรียนต่อนอก,4,เรียนต่อยุโรป,1,เรียนต่ออังกฤษ,1,เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส,1,เรียนภาษาเมืองนอก,1,เรียนภาษาอังกฤษ,18,วีซ่า,1,สัมภาษณ์งาน,1,อังกฤษเป็นฝรั่งเศส,1,เอกสารเรียนต่อ,8,เอกสารสมัครงาน,2,เอกสารสมัครเรียน,6,australia,1,Cover letter,2,CV,9,Education news in English,1,Essay,1,freebies,1,ielts,1,Instagram,3,IVY League,1,lettre de motivation,2,LOR,4,motivation lettter,2,pantip,1,personal statement,1,PWKChannel,1,PWKTranslation,4,Resume,4,resume tips,3,service,12,sop,6,Statement of Purpose,6,study plan,2,TOEFL,2,toeic,1,top 100 universities 2015/2016,1,visa,1,web content,1,YouTube,1,
ltr
item
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ: เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษให้ได้งาน (โดย JobsDB)
เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษให้ได้งาน (โดย JobsDB)
https://3.bp.blogspot.com/-5n0o2mp87_I/WVPGpGK765I/AAAAAAAAKjU/cf4MDx54-jgIa48k7Sg6mkPbRi2yFmrygCLcBGAs/s1600/iStock-499887464-%25281%2529-1023x725%255B1%255D.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5n0o2mp87_I/WVPGpGK765I/AAAAAAAAKjU/cf4MDx54-jgIa48k7Sg6mkPbRi2yFmrygCLcBGAs/s72-c/iStock-499887464-%25281%2529-1023x725%255B1%255D.jpg
PWK Translation | แปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ
https://www.pwktranslation.com/2017/06/resume-techniaues-by-jobsdb.html
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/
https://www.pwktranslation.com/2017/06/resume-techniaues-by-jobsdb.html
true
4345438866215970990
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy